הספדים

הספדים להמשך

עבודת שורשים

עבודת שורשים להמשך

עמותת פריחת הרותם

הרינו מתכבדים להודיע כי ביום כ' טבת, התשע"ב ( 15.1.12) הוקמה עמותת פריחת הרותם (2011) (מס' עמותה 580551695) ונרשמה כדין ברשם העמותות של משרד המשפטים. מטרות העמותה: קידום התרבות, האומנות והספורט בקרב להמשך